Nový osadní výbor se představuje

10.01.2023

Vážení spoluobčané,

na základě rozhodnutí Rady města Frýdku-Místku, schválilo zastupitelstvo v prosinci nové členy osadního výboru v Chlebovicích. Rádi bychom se představili a nastínili své priority při jednání s vedením města.

Libor Janečka - Především bych rád poděkoval všem, kteří jste mne podpořili v podzimních volbách. Vzpomínám, jak jsme koncem 90. let zakládali občanskou iniciativu. Důvodem byla snaha o lepší komunikaci s vedením města. Za těch více než 20 let se spousta věcí podařila. Ovšem rovněž je celá řada úkolů na dořešení, především tělocvična. Věnoval jsem tomuto projektu spoustu úsilí a času. A v tomto úsilí nepolevím a budu iniciovat nová jednání. Nedáme se odradit tím, že jsme okrajová část. Samozřejmě nesmíme kvůli tomu zanedbat další potřeby Chlebovic.

Jmenuji se David Marek. Je mi 43 let a pracuji v IT firmě. V Chlebovicích bydlíme 10 let. Osm let jsem se angažoval ve Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ F-M - Chlebovice. Tím, že mé děti již odrostly prvnímu stupni, rád bych přesunul svou iniciativu do dalších oblastí. Můj hlavní cíl v OV je dotáhnout po 25 letech výstavbu tělocvičny v Chlebovicích.

Jmenuji se Nika Valkovičová. Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě v Ostravě. Jelikož jsou mi Chlebovice domovem od narození, bylo pro mne jasnou volbou učit v místní škole, kde působím bezmála 10 let. Díky své profesi jsem zvyklá nést velkou odpovědnost. Je důležité vidět jasné cíle, ale zároveň myslet na všechny detaily a souvislosti. Svou pracovitostí, elánem a pozitivní energií bych chtěla přispět k oživení a proměně naší vesnice.

Jmenuji se Jana Šerá, je mi 35 let a 10. rokem žiju v Chlebovicích. Od studia na ekonomické fakultě pracuji v soukromém sektoru v oblasti financí a účetnictví. Zároveň a především jsem však matkou dvou synů v předškolním věku. Mezi mé priority tedy patří sportovní a kulturní vyžití místní komunity občanů, primárně dětí. S Michaelou Janečkovou vedeme oddíl Sokola, kde aktuálně pravidelně sportují 4 desítky členů. Ve spolupráci s Lucií Hölblingovou dále vytváříme doprovodné programy pro děti.

Tomáš Bužek - Již 39. rokem žiji v Chlebovicích. Pracuji u Policie ČR. Místní spolky jsou mi blízké a rád bych svou činností nadále podporoval jejich fungování. Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů Chlebovice a ve volném čase se věnuji včelaření. Každoročně se podílím na organizaci kulturních a sportovních akcí.
Závěrem bych si dovolil trochu patosu. Žijeme v krásném prostředí, sice trochu "na samotě u lesa", dál péči Města, za to blíž přírodě. Věřím, že všichni občané máme v této nelehké době stejný cíl. Žít v klidném, příjemném prostření a sousedské sounáležitosti. Komunita, kterou máme možnost budovat, je z našeho pohledu výzvou, ale především vzácnou hodnotou v občanském životě. Každý, ať už jde o členy OV, členy místních spolků i ostatní občany, kdo přidá ruku k dílu na společném úsilí na cestě prosperujících Chlebovic, to dělá ve svém volném čase, zdarma a s láskou. Pojďme nehledat chyby, ale možnosti zlepšení a podpory. Tahejme za jeden provaz a pečujme o společné dílo - náš domov.

Libor Janečka - předseda OV

JN 2017-2023, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!