Kalendář akcí

Do kalendáře se zapisují termíny schůzí OV Chlebovice, pozvánky na kulturní a společenské akce místních spolků a termíny provozně-technických událostí jako je uzavření místní pošty, svoz velkoobjemového odpadu nebo termíny úklidů a údržby veřejných prostranství popřípadě jiné důležité události, které jsou dostupné z veřejných zdrojů nebo poskytovány orgány města. Změny termínů jsou vyhrazeny.