KANALIZACE CHLEBOVIC

Jistě se všichni shodneme na tom, že bychom rádi žili v dobrém prostředí. Nejde jen o to mít dobré sousedy, ale také o to, mít kolem sebe dobré životní prostředí, přírodu, dýchat čistý vzduch a místo hluku dopravy nebo sekačky na trávu raději slyšet kokrhat kohouta a bít zvon na kostele.

Mnoho z těchto věcí můžeme sami aktivně ovlivnit k lepšímu. Jak? Inu, třeba přikládat do kotle uhlí nebo dřevo, ne cokoliv co může hořet... V neděli nechat sekačku na trávu zavřenou v garáži...

Nyní je tady veliká příležitost pro nás všechny jak se společně zodpovědně postavit k budoucnosti krajiny v našem okolí. Stejně jako jsme se postavili zodpovědně k plánované výstavbě obalovny, měli bychom se s rozumem a prozíravostí postavit k možnosti výstavby obecní kanalizace.

Přečtěte si následující informace, podívejte se na prezentaci a prostudujte si návrh smlouvy.      

Město chce majitele nemovitostí motivovat ke změnám, které pomohou životnímu prostředí. V tomto smyslu je i vypsán příslušný program Evropské unie, který je zaměřen na sanaci škod, kterou mají na svědomí splaškové vody, nikoliv na podporu infrastruktury. Proto bude po občanech vyžadován závazek, že se na vybudovanou kanalizaci skutečně napojí, aby radnice nemusela v budoucnu vracet evropské peníze. Nadstandardní výhodou pro občany je, že město nejen vybuduje hlavní řad a tzv. veřejnou část přípojky, která po uplynutí udržitelnosti projektu přejde do vlastnictví majitelů nemovitostí, ale těm současně věnuje i projektovou dokumentaci s příslušnou administrativou na přípojky vedoucí na jejich soukromých pozemcích až po napojení do domů. 

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Celý text článku o kanalizaci příměstských částí Frýdku Místku je zde 


Návrh smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky