FARNOST CHLEBOVICE

Farnost Chlebovice je společenstvím věřících, jejichž identifikace by měla být "po lásce poznají křesťany". Ve skutečnosti se snažíme tomu učit, neboť láska je "nedostatkové zboží", které jsme našli u Ježíše Krista. 

Scházíme se v neobarokním kostele sv. Cyrila a Metoděje a na místní faře.

Kostel byl postaven v roce 1862 a rok na to vysvěcen. V roce 1947 byla dokončena oprava válečných poškození a zvětšení kostela o nový presbytář a dvě boční kaple. Fara byla postavena okolo roku 1921.