MYSLIVECKÝ SPOLEK

Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice

Předseda: Petr Hamřík, hospodář: ing. Petr Žižka  

Společenstevní honitba "Chlebovice" byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu Frýdek-Místek, referátu životního prostředí, č.j. ŽP/mysl/160/93/Se/Go/209.1 ze dne 15. 4. 1993 v souladu se zákonem o myslivosti a změnou hranice honitby "Chlebovice" rozhodnutím č.j. ŽPaZ/6455/05/Gon/206 ze dne 17. 1. 2006.

Držitelem honitby je Honební společenstvo Chlebovice, IČ 47861070, se sídlem v Chlebovicích, zastoupené honebním starostou.

Pozemky HS se nacházejí na katastrálním území Chlebovice, Lysůvky, Místek, Fryčovice a Staříč. Hranice HS byly projednány a odsouhlaseny s Honebním společenstvem Palkovice, Místek, Fryčovice, Hukvaldy, Lesy ČR - lesní správa Frenštát pod Radhoštěm a Honebním společenstvem Staříč.

Celková výměra honitby je 699.7969 ha, orná půda 341.1474 ha, trvalé travní porosty 112.5782 ha, lesní pozemky 143.6302 ha, vodní plochy 3.7974 ha, ostatní plochy 15.8437 ha.

Honitba je zařazena do jakostní třídy III. Honitba je velmi hustě zastavěná, výstavba rodinných domů pokračuje. Otevřená rychlostní komunikace Rychaltice - Frýdek Místek se výrazně projevuje na úbytku zvěře.

Honitba je pronajata Mysliveckému spolku Tetřev Chlebovice od Honebního společenstva Chlebovice.

Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice je registrován ve spolkovém rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 1500 ode dne 11. 8. 2015.

KONTAKT:

K Rovni 114, Chlebovice

739 42 Frýdek-Místek

JN 2017-2023, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!