OBECNÍ KRONIKA

V roce 1973 byla založena novodobá kronika obce Chlebovice. Zápis na úvodní straně (viz. foto) dokládá okolnosti jejího vzniku. Jako velikou zvláštnost je třeba vyzdvihnout to, že zhotovení kroniky provedl známý výtvarník Jaroslav Olšák. Byl to umělec, knihvazač, malíř, grafik a veliký Místecký patriot.  Právě jeho práce v oblasti vazby, zvláště pokaždé originální provedení je znát na deskách obecní kroniky. Do kůže je zde vložen polodrahokam (viz. detail).

Od roku 1975 až do roku 1980 do kroniky zapisoval kronikář pan Rudolf Pajurek. Po následující období 15 let neměla obec kronikáře. Až v roce 1996 se tohoto poslání ujal pan Josef Žižka, který se snažil uplynulá léta v záznamech doplnit, ale nejsou to již záznamy souvislé. Čerpal totiž už jen s poznámek předchozího kronikáře. Takto uvádí svůj první záznam pro rok 1981 sám pan Žižka: "Zápis v obecní kronice je ukončen r. 1980. Začátek zápisu pro r. 1981 je na str. 91. Ještě na léta 1981 - 1984 zanechal předchozí kronikář poměrně podrobné zápisy a podklady v konceptu, ale pro r. 1985 - 1995 jsou zápisy jen ve skrovných poznámkách."

Za dobu vedení obecní kroniky se panu Žižkovi velice dobře podařilo podrobné zachycení života a dění v naší obci od roku 1996 až po rok 2010. Jeho rukou je zde popsáno období, kdy došlo v obci k dalším důležitým kulturním a společenským událostem. Je to hlavně výstavba nových rodinných domů, opravy a zvelebování historických objektů. Do kroniky zaznamenal přehled kulturních akcí a informace z kulturního života, jsou zde zápisy o činnostech školy, místní farnosti a dalších spolků a také události ze života místních občanů. V souvislosti s jeho činností kronikáře stojí za připomínku to, že spolu s panem Bohumírem Halešem vydali publikaci "Co odnes čas - o osudech dědiny Chlebovice během 7 staletí."  

V roce 2010 se stává kronikářkou paní Marie Střelcová, která vede kroniku dodnes.

Zápis do kroniky se řídí "Zákonem číslo 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí." Text je psán ručně, zvláštním nesmazatelným inkoustem. Do kroniky není možné vlepovat fotografie, ani jiné dokumenty. Nutno však poznamenat, že kronika je místo fotografií ozdobena velice zdařilými kresbami, které zachycují architektonické prvky v obci. Kronika má na výšku 43,5 cm. Šířka je 32,5 cm a tloušťka 4,5 cm, váha 4,3 kg. Od roku 1975 je popsáno 285 stránek. Celkově má 390 listů.

A co o své dobrovolné činnosti říká současná kronikářka paní Marie Střelcová?  

"Práce kronikáře je práce podobná novinářské, protože kronikář vyhledává a shromažďuje informace o dění v obci a podle zákonem stanovených pravidel je zapisuje do kroniky. Na těchto záznamech také úzce spolupracuji s kronikářkou města Frýdku Místku paní Annou Novákovou. Byla bych ráda, kdyby se na mě více obraceli místní občané a dávali mi podněty k zajímavým záznamům. To je totiž to, co dělá každou kroniku opravdovou kronikou"

JN 2017-2024, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!