ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní a mateřská škola Frýdek Místek - Chlebovice, je umístěna v klidném vesnickém prostředí.

Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. až 5. postupným ročníkem, které se vyučují ve třech třídách.

Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 55 žáků, z toho je do školní družiny přihlášeno 25 žáků. V mateřské škole je 25 dětí.

ZŠ Chlebovice je školou tzv. "rodinného typu", která využívá všech těchto výhod k vytvoření příjemného prostředí a pohody při společnou práci dětí, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Pedagogický sbor je stabilní se zkušenými a kvalifikovanými pedagogy.

Škola je vybavená interaktivní tabulí, dvěma dotykovými obrazovkami a notebooky nejen pro výuku IT. Kromě klasických učebnic jsou ve výuce používány také jejich elektronické varianty, které činí výuku zajímavější a zábavnější. Učebny jsou prostorné s výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi i židlemi. Prostředí ve škole je útulné a každý návštěvník školy je příjemně vítán již vstupem do školy. Zřizovatelem je statutární město Frýdek Místek.

Kontakt:                                                                        Ředitelka: Mgr. Ilona Martínková                          Statutární zástupce: Mgr. Alena Glembková         Základní a mateřská škola Frýdek Místek - Chlebovice Pod Kabáticí 107, 739 42 Chlebovice

Telefon:                                                                         595 178 222 - Základní škola                                       595 178 221 - Mateřská škola                                       595 178 220 - Školní jídelna                                               e-mail: skola@zschlebovice.cz            web: www.zschlebovice.cz