AKTUALITY A ZPRÁVY

Krátké Zprávy:

  • Přidán Zápis ze schůze OV Clebovice ze dne 6. března 2018
  • První svoz bioodpadu bude 31.03.2018 (sobota je jako náhrada za Velikonoční pondělí 2.4.) a pak bude probíhat každý sudý týden v pondělí (14, 16, 18...týden) až do konce listopadu
  • K dispozici je elektronická verze Zpravodaje RMFM číslo 05/2018 - březen
  • Pošta bude uzavřena dne 27.03.2018 od 8:00 do 10:00 hod

Charita Frýdek Místek nabízí dospělým lidem s duševním onemocněním, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, pomoc a podporu. Jedná se o pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů; při řešení bytové a finanční situace; při hledání zaměstnání a nástupu do zaměstnání; při jednání s úřady, lékaři a při vyřizování osobních záležitostí...

V pondělí 12. března začnou opravy mostu ev. č. 473-001 přes vodní tok Olešná, což si vyžádá úplnou uzavírku silnice č. II/473. Jedná se o odbočení k Olešné za benzínkou EuroOil. Oprava potrvá od 12.03.2018 od 9:00 hod do 31.08.2018. Objízdné trasy jsou na obrázku níže.

Jaro začíná. A jak ho přivítat? Přijďte s dobrou náladou a do dobré společnosti na Fojtství. Budete si moci vyrobit velikonoční dekorace, občerstvit se medovými dobrotami, zajít do včelařského obchůdku nebo prohlédnout muzeum.

Klub seniorů Chlebovice aktivně oslavil Mezinárodní den žen. Oslava byla výborná i s vtipy pro zasmání a opravdovou květinkou pro ženy a štamprličkou pro pány. Humor a radost prodlužuje život, na to by jsme měli myslet všichni.

TS, a.s Frýdek Místek, plánují jarní úklid v Chlebovicích v termínu od 12.03. do 16.03.2018, úklid veřejné zeleně (vyhrabání) 26.03. až 29.03.2018. Uvedené termíny jarního vyhrabání travnatých ploch mohou být změněny s ohledem na aktuální klimatické a provozní podmínky a rozpočet statutárního města Frýdek Místek.

K vyjasnění situace ohledně kolující informace o zrušení pobočky České pošty v Chlebovicích, byl vznesen dotaz na pracovnici pobočkové sítě paní Ing. Hanu Lichovníkovou, která má tyto záležitosti v našem regionu na starosti. Její vyjádření je uvedeno níže.

Oznámení o konání veřejného projednání záměru "Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti" - 6.3.2018, 15.00 hodin, kino Panorama Paskov