AKTUALITY A ZPRÁVY

Krátké Zprávy:

  • 8. 1. 2019 bude první schůze nově zvoleného OV Chlebovice. Místo a čas: hasičská zbrojnice, 18:00 hod 
  • Na stránce Informace jsou už nové jízdní řády autobusů 5 a 15

Začátkem prosince proběhla na Fojtství tradiční Vánoční výstava. Letos byla přítomna i regionální televize POLAR, která z výstavy zpracovala krátkou reportáž. Akci pořádal klub seniorů. Výstavu zhlédlo 404 návštěvníků.

V sobotu 8. 12. jsme se konečně dočkali. Do Chlebovic přijel Mikuláš. Chlebovický Mikuláš je akce obecních spolků a OV Chlebovice za podpory magistrátu města FM. Stává se pomalounku tradicí. Patří k ní příjezd Mikuláše s Andělem a čertem, rozsvícení Vánočního stromečku mávnutím kouzelnou berlí, rozdávání dárků dětem a zábava na Fojtství pro děti i...

V pátek 7. 12. 2018 se uskuteční tradiční vystoupení dětí z naší školy v kostele sv. Cyrila a Metoděje a následný jarmark ve školní budově. Srdečně zve ZŠ a MŠ Frýdek Místek - Chlebovice.

Vážení spoluobčané, v obci jsou nově nainstalovány směrovky ulic. Tímto Vás žádáme o spolupráci při zjišťování případných chyb nebo omylů v jejich umístění nebo provedení označení ulic. Využijte prosím níže umístěný jednoduchý formulář k nahlášení těchto závad. V případě, že pořídíte foto směrovky, soubor přiložte k formuláři.

Klub seniorů Chlebovice pořádá v tomto nadcházející zimním období tradiční Vánoční výstavu na Fojtství. V těchto dnech mají senioři napilno a dokončují perníkové dobroty. Bude na co se podívat i něco dobrého ochutnat. Tak přijďte, jste srdečně zváni. Výstava se koná od pátku 30. 11. do soboty 1. 12. vždy od 9:00 hod do 17:00 hod.

ZO ČSV Frýdek Místek a Klub přátel Fojtství Vás srdečně zvou tuto sobotu 17. 11. 2018 na koncert cimbálové muziky Kotci. Cimbálová muzika Kotci funguje na rodinné bázi. Loni oslavila výročí 45 let od svého založení. Svou činností uchovává, předává a rozvíjí tradici písně lašského regionu.

V neděli dne 11. 11. 2018 se koná v 15:00 hod koncert duchovní hudby v místním kostele sv. Cyrila a Metoděle. Vystoupí Schola Gaudium. Srdečně zve Spolek Za Chlebovice krásnější a Osadní výbor Chlebovice.

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce Ing. Miroslava Hrabici, všechny kteří se zajímají o zdravý a dobrý život, chtějí nalézt radu jak zvládnout své opakující se zdravotní neduhy, mají rádi laskavé slovo, hledají cesty k hlubšímu pochopení svého života a svých zkušeností v něm, aby přišli na přednášku konanou dne 10. 11. 2018 v budově Fojtství...