AKTUALITY A ZPRÁVY

Krátké Zprávy:

  • Nejbližší schůze OV Chlebovice bude 7.5.2019 v 19:00hod
  • Zápis z dubnové schůze OV Chlebovice je na stránce Zápisy


Myslivecký spolek Tetřev Chlebovice pořádá dne 9.2.2019 večírek. Začíná se v 18:00 hod na Fojtství.

Plesová sezóna pokračuje v obci tradičním Včelařským plesem. ZO ČSV Frýdek Místek zve občany 2. února od 18:00 hodin na Fojtství. Vstupenky možno zakoupit ve Včelím obchůdku.

Dne 9.1.2019 byla formou e-mailu na redakční adresu doručena zpráva od paní Svačinkové z magistrátu města FM o aktuálním stavu v projektu tělocvičny nad školkou. Jeho plné znění si můžete přečíst v odkazu níže.

Dobrovolníci z řad rodičů a ředitelství ZŠ Chlebovice pořádají dne 19. 1. 2019 od 19:00 hod "Přátelský večírek". Akce se koná na Fojtství. Doprovodný program včetně tomboly je zajištěn. Vstupenky jsou k dostání v ZŠ Chlebovice nebo je možno udělat objednávku telefonicky.

Jako každý rok, také v roce 2019 můžeme očekávat návštěvu koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice budou chodit od domu k domu. Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 5. ledna. Koledníci Vás navštíví v průběhu dne. Sbírku pořádá Charita Česká republika a v roce 2019 se koná v celostátním měřítku již podevatenácté. Její výtěžek...

Začátkem prosince proběhla na Fojtství tradiční Vánoční výstava. Letos byla přítomna i regionální televize POLAR, která z výstavy zpracovala krátkou reportáž. Akci pořádal klub seniorů. Výstavu zhlédlo 404 návštěvníků.

V sobotu 8. 12. jsme se konečně dočkali. Do Chlebovic přijel Mikuláš. Chlebovický Mikuláš je akce obecních spolků a OV Chlebovice za podpory magistrátu města FM. Stává se pomalounku tradicí. Patří k ní příjezd Mikuláše s Andělem a čertem, rozsvícení Vánočního stromečku mávnutím kouzelnou berlí, rozdávání dárků dětem a zábava na Fojtství pro děti i...

V pátek 7. 12. 2018 se uskuteční tradiční vystoupení dětí z naší školy v kostele sv. Cyrila a Metoděje a následný jarmark ve školní budově. Srdečně zve ZŠ a MŠ Frýdek Místek - Chlebovice.