Dne 2.4.2019 proběhlo závěrečné projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavbu tělocvičny. V odkazu zde najdete zápis z průběhu tohoto jednání.     


V roce 2017 byla zpracována studie proveditelnosti nástavby tělocvičny nad budovu mateřské školy. S budovou Základní školy je propojena spojovacím krčkem se vstupním prostorem. Finální podoba tělocvičny, zejména materiálové provedení nemusí být totožné se studií.

V květnu roke 2018 byla se společností JANKO Projekt s. r. o. Krnov uzavřena smlouva o dílo na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, tj. dokumentace pro územní řízení (DÚR), dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Součástí předmětu díla je výkon inženýrské činnosti a zajištění příslušných rozhodnutí k povolení stavby. Na základě dodatečného požadavku školy je oproti studii projekt rozšířen o učebnu v prostoru 2. NP spojovacího krčku, což s sebou přineslo výškovou změnu objemu této části stavby.

V současné době je zpracován návrh DÚR a jsou zajišťovány podklady pro podání žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby, po vydání územního rozhodnutí budou zpracovány další stupně projektové dokumentace.

Celou studii tělocvičny je možno si zobrazit kliknutím na odkaz níže: 

JN 2017-2024, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!