Informace o připojování na kanalizaci

11.10.2023

Vážení spoluobčané, Magistrát města F-M (MMFM) po kolaudaci kanalizace připravuje předání stavby budoucímu provozovateli - SmVak a.s. a povinnou dokumentaci. Po skončení této etapy, obdrží každý občan, který má sepsánu Smlouvu o výstavbě kanalizace následující dokumenty:

Projektovou dokumentaci

Územní souhlas 

Výzvu k výstavbě soukromé části přípojky

Po obdržení těchto dokumentů si bude moci občan vyplnit Žádost o zřízení kanalizační přípojky a spolu s kopií územního rozhodnutí předá na SmVak a.s.

Podrobný postup a ostatní infromace včetně vzoru Smlouvy jsou v přiloženy zde pod textem.

Upozornění: do předání stavby ze strany MMFM firmě SmVak a.s. není možné tuto firmu za účelem podání Žádosti o zřízení kanalizační přípojky kontaktovat.JN 2017-2024, Kontakt na správce webových stránek: admin@chlebovice.cz 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!