ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní a mateřská škola Frýdek Místek - Chlebovice, je umístěna v klidném vesnickém prostředí.

Škola je organizována jako malotřídní, neúplná škola s 1. až 5. postupným ročníkem, které se vyučují ve třech třídách.

Součástí školy je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. Ve školním roce 2016/2017 navštěvuje školu 62 žáků, školní družinu 25 žáků a v mateřské škole je 26 dětí.

ZŠ Chlebovice je školou tzv. "rodinného typu", která využívá všech těchto výhod k vytvoření příjemného prostředí a pohody při společnou práci dětí, pedagogů a ostatních pracovníků školy. Pedagogický sbor je stabilní se zkušenými a kvalifikovanými pedagogy.

Škola je vybavena interaktivní tabulí a dotykovou obrazovkou, učebními pomůckami a učebnicemi. Učebny jsou prostorné s výškově nastavitelnými žákovskými lavicemi i židlemi. Prostředí ve škole je útulné a každý návštěvník školy je příjemně vítán již vstupem do školy. Zřizovatelem je statutární město Frýdek Místek.

Kontakt:                                                                        Ředitelka: Mgr. Alena Hadwigerová                         Statutární zástupce: Mgr. Alena Glembková         Základní a mateřská škola Frýdek Místek - Chlebovice Pod Kabáticí 107                                                             739 42 Chlebovice

Telefon:                                                                         595 178 222 - Základní škola                                       595 178 221 - Mateřská škola                                       595 178 220 - Školní jídelna                                               e-mail:skola@zschlebovice.cz             www.zschlebovice.cz