Vyhlášena veřejná sbírka na nové varhany v kostele sv. Cyrila a Metoděje - podpořte svým darem

14.06.2020

Letos si naše obec Chlebovice připomíná 700 let od znovuobnovení kdysi zaniklé obce Nemašchleb. Z významného jubilea, jako je toto, by měl vzejít i impuls pro další generace. Pamětným předmětem, který bude našim potomkům tuto oslavu výročí připomínat, se jistě stanou nové varhany pro náš kostel sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích.

V kostele sv. Cyrila a Metoděje dosluhují staré varhany, které byly vyrobeny koncem II. světové války v roce 1945. Podepsala se na nich bída a materiální nouze válečné doby. Zvolena byla špatná technologie pneumatického ovládání rejstříků, použity byly nekvalitní materiály pro výrobu píšťal. Již po 3 letech provozu, v roce 1948, musely být opraveny a znovu naladěny, a to za cenu 5 % nákladů na pořízení. Oprav čekalo na varhany ještě několik, avšak postupem času již s čím dál horšími výsledky. Aktuální stav varhan je bohužel velmi špatný.

...

Náklady na pořízení nových varhan (počítá se se dvěma klaviaturami a asi 10 rejstříky) se pohybují okolo 3 milionů Kč. Již nyní je od dárců z řad firem vybrán 1 milion Kč. Finanční podporu přislíbilo i město Frýdek-Místek v rámci dotačního programu "Daruj FM", kdy město poskytne finanční dar ve stejné výši, jako bude vybraná částka z veřejné sbírky, maximálně však 200 000 Kč. Zbylé finance poskytne prostřednictvím bezúročné půjčky Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze na dobu, po kterou se budou chybějící finance shromažďovat.

Nyní můžete na pořízení nových varhan přispět i Vy a to prostřednictvím programu "DARUJ FM". Můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet vedený u KB a to přímo ze stránek tohoto dotačního programu prostřednictvím QR kódu. Na stránkách nejdete i odkaz na aktuální stav konta i pokyny k získání potvrzení o poskytnutí daru pro daňové účely.

ZA KAŽDÝ DAR SRDEČNĚ DĚKUJEME!

Farní společenství.


Článek a foto se souhlasem převzato z webu Farnosti Chlebovice-Staříč, redakčně kráceno a upraveno.