Velkoobjemový a nebezpečný odpad - harmonogram svozu květen - červen

05.05.2020

Dne 19. května budou v obci rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad:

Chlebovice, ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)
Chlebovice, ul. Františka Prokopa 110 (u pošty)
Chlebovice, ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)
Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)
Fr. Prokopa 110 (u pošty)

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu 6. června:

ul. Stařičská 78 (u pana Martínka)           10:05 - 10:35hod

Za obchodem COOP                              10:40 - 11:10hod
ul. Ke Studánce 128 (u transformátoru)   11:15 - 11:45hod
ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)                     11:50 - 12:20hod