Velkoobjemový odpad - harmonogram svozu

11.03.2020

Od pondělí 9. března až do čtvrtku 19. března budou po městě postupně rozmístěny velkoobjemové kontejnery a lidé se mohou zbavit nepotřebného objemného odpadu.

Při prvním letošním rozmístění budou kontejnery celkem na 68 místech - viz harmonogram. K přistavení dojde vždy dopoledne uvedeného dne nejpozději do 14. hodin a staženy budou kontejnery následující den dopoledne.

V Chlebovicích budou kontejnery rozmístěny v úterý 17. března na obvyklých stanovištích:

Fr. Prokopa 110 (u pošty)
Ke studánce (u transformátoru) 
Staříčská 78 (u pana Martínka)
Vodičná 1 (u Fojtství)