Svoz velkoobjemového odpadu

27.02.2018

Dne 13. března 2018 bude provedeno přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Rozmístění je popsáno v přiloženém dokumentu. V letošním roce budou velkoobjemové kontejnery přistavovány průběžně s přestávkami po celý rok, a to v měsících březnu, květnu, červenci, září a listopadu, s tím, že na každém místě budou kontejnery ve výše uvedených měsících přistaveny pouze jednou. Ve výsledku tak dojde k navýšení o jeden svozový termín oproti minulosti, přičemž dostupnost kontejnerů bude v průběhu roku pro občany mnohem větší.