Svoz bioodpadu začíná v pondělí 30. března

11.03.2020

V měsíci březnu opět začíná svoz bioodpadu z hnědých popelnic.

Svoz bude probíhat každých 14 dní, a to dle stanoveného harmonogramu, který je uveden níže. V Chlebovicích se začíná v pondělí 30. března.

Nádobu je třeba vystavit v den svozu již v šest hodin a do nádob je možné ukládat pouze kompostovatelné odpady (viz níže).

Odpad z hnědých nádob je odvážen na kompostárnu, kde se z něj zpracovává kompost a vyrábí zeminový substrát.

Do bioodpadu patří:

 • odpad ze zahrad - tráva, listí, seno, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny;
 • zemina z květináčů;
 • tenké ořezy z keřů a stromů, případně štěpky dřevin;
 • drny, spadané ovoce;
 • bioodpad z domácností - zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

Do bioodpadu NEpatří:

 • obaly - papírové a lepenkové, plastové, kovové, kompozitní;
 • stavební odpad - beton, keramika, výrobky ze sádry, cihly;
 • komunální odpad, sklo, plasty, kovy, textil
 • převařené zbytky jídel, maso, kosti, kůže apod.;
 • jedlé oleje;
 • jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.