Svoz Bioodpadu v kontejnerech v červnu

06.06.2021

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství připravil ve spolupráci se společností Frýdecká skládka a.s.,

Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu, a to formou přistavení velkoobjemových kontejnerů.

Přistaveny budou v pátek, a odváženy budou následující pondělí. Kontejnery jsou určeny pouze pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu a odpad smí být odkládán pouze do kontejnerů!

Jakékoliv odkládání odpadu mimo kontejner bude považováno za porušení povinnosti při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému ve smyslu § 61 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen "zákon o odpadech"). Za porušení povinnosti lze dle ust. § 117 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. V době konání svozu bude Městská policie Frýdek-Místek provádět pravidelné kontroly konkrétních stanovišť a bude sankcionovat na místě ty, kteří se dopustí přestupku, tj. odloží odpad mimo kontejner popř. odloží do kontejneru jiný druh odpadu.

HARMONOGRAM SVOZU

Datum přistavení a místo přistavení:

25. 6. 2021

Zelinkovice, ul. Příborská 63 (poblíž MŠ, u nádob na separovaný odpad)

Lysůvky, ul. Zahradnická 51 (naproti zahradnictví)

Chlebovice, ul. Fr. Prokopa 110 (u pošty)

Chlebovice, ul. Vodičná 1 (Dům včelařů)

Frýdek, ul. Panské Nové Dvory 2906

Do velkoobjemových kontejnerů ODKLÁDEJTE POUZE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD (např. tráva, listí, drobné větve).

NEODKLÁDEJTE velkoobjemový odpad či nebezpečný odpad (např. mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, monitory, počítače, obrazovky, lednice, mrazáky, zbytky barev, laků a ředidel, použité obaly od postřiků, autobaterie a monočlánky, prošlé a nepotřebné léky). Tyto odpady můžete zdarma odložit ve sběrném dvoře (ul. Panské Nové Dvory - v objektu společnosti Frýdecká skládka, a.s., ul. Jana Čapka - sídliště Slezská - bývalý areál stavebnin BETA, ul. Na Příkopě - pod estakádou, ul. Collo-louky - vedle supermarketu Tesco). Do velkoobjemových kontejnerů NEPATŘÍ ani stavební odpad.

Pro informace se můžete obrátit na odbor životního prostředí a zemědělství, telefon 558 609 516, nebo přímo na společnost Frýdecká skládka, a.s., telefon 558 440 066.

Redakčně kráceno a upraveno.