Splatnost místních poplatků

15.04.2018

Splatnost místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů je do 31.  května 2018. V průběhu měsíce dubna jsou poplatníkům zasílány poštovní poukázky k úhradě poukázané částky. V případě, že je u poplatníka evidován nedoplatek z předcházejících let, bude poštovní poukázka zaslána i s tímto nedoplatkem.

Místní poplatky lze uhradit:

1) prostřednictvím poštovní poukázky na poště

2) v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a      to v době pokladních hodin:

  • v budově Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148, v přízemí:

pokladní hodiny: Po, St: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 16:30 h.

Út, Pá: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 13:30 h.

Čt: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 14:30 h.

  • v budově Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Palackého 115, v přízemí:

pokladní hodiny: Po, St: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 16:30 h.

Út, Pá: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 13:30 h.

Čt: 9:00 h. - 11:30 h. 12:00 - 14:30 h.

3) převodem na bankovní účet města, a to:

  • poplatek za komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-3767000237/0100
  • poplatek ze psů: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu: 19-928781/0100

4) prostřednictvím SIPO

5) prostřednictvím PORTÁLU OBČANA (osoby, které mají zřízený přístup prostřednictvím internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek).

V případě, že poplatník neobdrží poštovní poukázku, může poplatek zaplatit v hotovosti na Magistrátu města Frýdek-Místek i bez poštovní poukázky.

Pokud je místní poplatek za komunální odpad hrazen prostřednictvím realitních kanceláří a společenství vlastníků jednotek (v těchto případech je splatnost poplatku vždy nejpozději do 15.4., 15.7., 15.10. a 15.1.), nebudou poštovní poukázky těmto poplatníkům rozesílány.

Úplné znění obecně závazných vyhlášek je zveřejněno na webu města www.frydekmistek.cz , sekce Občan - právní předpisy města - obecně závazné vyhlášky.

Zdroj: ZMM F-M, Jana Matějíková
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY