Tříkrálová sbírka

01.01.2020

Jako každý rok, také v roce 2020 můžeme očekávat návštěvu koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice budou chodit od domu k domu. Tříkrálová sbírka se v Chlebovicích uskuteční v sobotu a v neděli 11. -12. ledna. Koledníci Vás navštíví v průběhu dne. Sbírku pořádá Charita Česká republika a v roce 2020 se koná v celostátním měřítku již podvacáté. 

Více informací najdete na oficiálních stránkách: zde

Přivítejme koledníky s laskavostí a přispějme na dobrou věc.