Tříkrálová sbírka

02.01.2019

Jako každý rok, také v roce 2019 můžeme očekávat návštěvu koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice budou chodit od domu k domu. Tříkrálová sbírka se uskuteční v sobotu 5. ledna. Koledníci Vás navštíví v průběhu dne. Sbírku pořádá Charita Česká republika a v roce 2019 se koná v celostátním měřítku již podevatenácté. Její výtěžek každoročně stoupá. V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč.

Přivítejme koledníky s laskavostí a přispějme na dobrou věc.