Poslední svoz bioodpadu je v listopadu

19.10.2021

Bionádoby budou v tomto roce naposledy vyvezeny v lichém týdnu od 22. listopadu do 26. listopadu.

Po posledním svozu by občané měli nádobu vyprázdnit od případných zbytků, vyčistit a na zimu uskladnit.