Poplatky za odpad a pejsky

28.03.2021

MĚSTO NEBUDE ROZESÍLAT SLOŽENKY NA ÚHRADU POPLATKU ZA ODPAD A PSY

Statutární město Frýdek-Místek nebude v dubnu, jak bývalo dlouhá léta zvykem, rozesílat složenky na úhradu poplatku za komunální odpad a psy. V návaznosti na vysoké náklady a nízký efekt této služby o tom v závěru loňského roku rozhodlo dnes již z velké části bývalé vedení města.

Splatnost poplatku za odpad a psy je do 31. května 2021.

Pokud poplatníci hradí poplatek za komunální odpad prostřednictvím realitních kanceláří a společenství vlastníků jednotek pak jim nejsou (ani v minulosti nebyly) složenky rozesílány.

Poplatek za odpad činí 696 na osobu a rok. Občané nad 70 let budou platit 348 korun za rok. Děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Poplatek za psa v bytovém domě činí i v tomto roce 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun.

Osoby starší 65 let hradí poplatek za psa ve výši 200 korun. Tuto částku hradí také lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod, přičemž tento je jejich jediným zdrojem příjmu, což musí doložit (potvrzením o pobírajícím důchodu).