Poplatky se nemění

04.01.2018

Vedení statutárního města Frýdku-Místku již několik let drží výši poplatku za psa a poplatku za odpad na stejné úrovni. Zvyšovat se nebudou ani letos. Poplatek za psa v bytovém domě činí 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Panské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun. Lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod (musí se jednat o jediný zdroj příjmu) hradí ročně 200 korun za jednoho psa. Za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek zvýšen o 50%.

Poplatek za odpad je ve městě neměnný od roku 2007. Činí 492 koruny na osobu a rok. Občané nad 70 let platí a i nadále budou platit 252 koruny za rok a děti do tří let jsou od poplatku zcela osvobozeny.

Zdroj: MM F-M, Jana Matějíková

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY