Poděkování obecním spolkům

17.12.2017

V pátek 15.prosince se na Fojtství sešli zástupci obecních spolků, ZŠ Chlebovice a členové OV Chlebovice. Pozvání přijal i náměstek primátora pan Pavel Machala. Z úst předsedy OV Chlebovice pana Kozelského zaznělo poděkování všem obecním spolkům a občanům Chlebovic, kteří se zapojili do práce při přípravě a pořádání letošních obecních akcí jako byla Chlebovická pouť nebo Chlebovický Mikuláš. Poděkování patří také paní Marii Knödlové, předsedkyni ZO ČSV Frýdek-Místek,o.s., za její organizační a pracovní nasazení a za poskytnutí potřebného zázemí ve Včelařském naučném areálu. Děkujeme městu Frýdek Místek za finanční podporu.