Opravené parkoviště u obchodu

24.09.2018

Začátkem září byla dokončena oprava parkoviště u obchodu.  V souvislosti s tím došlo i k přemístění několika kontejnerů na tříděný odpad (plasty, papír, baterie) k budově pošty. Žádáme občany, aby v případě, že u obchodu budou kontejnery na papír nebo plast přeplněné, vyhodili odpad do kontejnerů u pošty. V žádném případě by neměl být jakýkoliv odpad (sklo, plasty, papír) odkládán vedle kontejnerů. Věříme, že každému občanu Chlebovic záleží také na tom, aby byly i veřejné prostory v obci upravené a hezké.