Odtlakování plynovodu

15.05.2018

Zvýšený hluk v Chlebovicích

Společnost NET4GAS nechá 28. května od 10 hodin odtlakovat plynovod v Chlebovicích, přesněji v místě TU241 Chlebovice (trasový uzávěr). Práce bude doprovázet zvýšená hladina hluku, která je způsobena vypouštěním plynu z plynovodu do atmosféry.

Následné odvzdušnění a zprovoznění plynovodu po opravě je plánováno na 31. května od 8 hodin. V případě odvzdušňování plynovodu hluk způsobuje vzduch, který je vytlačován plynem z plynovodu.