"Odpovědna" je tu pro Vás...

13.07.2018

Vážení spoluobčané, Osadní výbor Chlebovice se rozhodl iniciovat přidání nové webové stránky za účelem vybudování obousměrné komunikace mezi občany Chlebovic a Osadním výborem. Na stránce Odpovědna najdete od dnešního dne  odpovědi, které jsou doručovány Osadnímu výboru jako reakce na vznesené dotazy, požadavky a připomínky z jeho pravidelných zasedání. Ty můžete najít na stránce Zápisy. Cílem této iniciativy je informovat Vás o tom, jak jsou tyto podněty na příslušných orgánech města zpracovány a jak na ně kompetentní úředník reaguje. Považujeme za důležité, aby všechny podněty a požadavky, které na příslušné odbory magistrátu vznášíme, měly odezvu, kterou Vám chceme tímto předat. Děkujeme Vám za aktivní zapojení do dění v obci a považujeme za důležité, aby jsme všichni měli zájem o spolupráci na zlepšování života v ní.

Za OV Chlebovice: Miloš Kozelský