Očkování pejsků

08.06.2020

V sobotu 27. června 2020 proběhne povinné očkování pejsků proti vzteklině. Místa a časy jsou na plakátu nebo v Kalendáři akcí.