Nové značení ulic v obci - dotazník 

25.11.2018

Vážení spoluobčané, v obci jsou nově nainstalovány směrovky ulic. Tímto Vás žádáme o spolupráci při zjišťování případných chyb nebo omylů v jejich umístění nebo provedení označení ulic. Využijte prosím níže umístěný jednoduchý formulář k nahlášení těchto závad. V případě, že pořídíte foto směrovky, soubor přiložte k formuláři.

Děkujeme. OV Chlebovice