Noc kostelů - Chlebovice

10.06.2020

"Noc kostelů" nabízí možnost v noční atmosféře navštívit kostely, modlitebny, prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další místa běžně nedostupné. Je to příležitost pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění a duchovního zážitku.  

Chlebovický kostel svatých Cyrila a Metoděje se této celorepublikové akce účastní jako nováček poprvé. Místní občané i návštěvníci z širokého okolí mají v pátek 12. června možnost navštívit kostel a prohlédnout si jeho interiér.

Program začíná v 17:30 hod zvoněním zvonů a bude dále pokračovat takto:

18:00  Mše svatá
19:00  Prohlídka kostela, tichá modlitba
20:00 Schola - hraje a doprovází
21:30  ADORACE - díky, prosby, chvály
22:00 Závěr

Součástí programu je také ochutnávka mešního vína (po 19. hodině).