Miroslav Hrabica v Chlebovicích

03.11.2018

Srdečně zveme všechny přátele a příznivce Ing. Miroslava Hrabici, všechny kteří se zajímají o zdravý a dobrý život, chtějí nalézt radu jak zvládnout své opakující se zdravotní neduhy, mají rádi laskavé slovo, hledají cesty k hlubšímu pochopení svého života a svých zkušeností v něm, aby přišli na přednášku konanou dne 10. 11. 2018 v budově Fojtství - Dům včelařů Chlebovice. Začínáme v 17:00 hod. 

Motto:

" Léčitel je Bohem rozechvívaná struna,
která promlouvá k srdcím všech lidí.
Člověk hraje v moll či dur.
Léčitel musí vystihnout všechny jeho tóny
a sladit hru duše i těla jako dobrý orchestr.
Až je to hotové,
tak člověk od léčitele odchází
s klidem v duši a touhou být lepší."