Jaké bylo setkání s občany Chlebovic?

09.04.2017

Dne 5. 4. 2017 se na Fojtství uskutečnilo za hojné účasti občanů Chlebovic první letošní setkání se zástupci města a technických služeb.

Hlavním tématem byla zamýšlená výstavba tělocvičny pro žáky zdejší základní školy. Zástupce města prezentoval studii tělocvičny umístěnou v prostoru mezi budovou fary a školy.

Studie obsahuje celkem čtyři verze vzhledu budovy tělocvičny.

Po proběhlé diskuzi na toto téma, přislíbil náměstek primátora pan Pavel Machala, že město zajistí vypracování podobné prostorové studie, která bude řešit umístění tělocvičny jako nástavbu budovy mateřské školky. Tato verze řešení stavby vznikla již v roce 2001. Je nutno ji teď aktualizovat z pohledu novějších technologií a materiálů.

Jedním ze zásadních kriterií pro rozhodnutí, která z variant bude vybrána, se stane začlenění budovy tělocvičny do prostoru stávající zástavby.

Další debata, kterou zástupci města a technických služeb vedli s přítomnými občany, se dotkla stavu některých komunikací v obci. Slova řečená na toto téma nejsou tak jasná, jako pohled na realitu.

Připomínek bylo více, třeba k parkování v obci, chybějícímu osvětlení na ulici U hřiště, zamýšlené realizaci nové kanalizace a také výstavbě nových rodinných domů a s tím spojené změny v územním plánu.

Věříme, že pokud byly proneseny veřejně ze strany zástupců města a technických služeb na tomto setkání nějaké sliby, dočkáme se jejich naplnění.