Co přinesly "Hovory s občany"

23.09.2018

Dne 20.9.2018 se uskutečnily Hovory s občany. Na dotazy odpovídali zástupci jednotlivých odborů magistrátu města a zástupci TS a.s. Náměstek primátora pan Machala rekapituloval již vyřešené požadavky občanů, které byly prostřednictví OV Chlebovice směrovány na příslušné odbory magistrátu a zmínil i nové, které jsou v řešení: projekt kanalizace, výstavba tělocvičny nad budovou školky, označení ulic v obci, oprava kapličky na Palkovické nebo zbourání schodů u budovy bývalé restaurace U Kozlů. Také upozornil občany na zajímavou novinku, kdy si mohou nechat orientačně změřit hladinu hluku v místě bydliště. Toto měření na požádání provádí městská policie Frýdek Místek. Podle vyjádření náměstka primátora pana Machaly, město bude i nadále přispívat na kulturní akce pořádané v naší obci. V závěrečné diskuzi se občané například dotazovali na možnost řešení situace s kontejnery na tříděný odpad umístěné v dolní části obce poblíž dálničního nadjezdu. Před ukončením setkání poděkoval pan náměstek členům OV Chlebovice za dobrou spolupráci.