Hovory s občany - tělocvična má zelenou

10.11.2017

Dne 08. 11. 2017 se uskutečnilo na Fojtství setkání zástupů statutárního města Frýdek Místek s občany Chlebovic. Hlavním tématem setkání byly dva body: tělocvična a obecní kanalizace. K těmto bodům provedl prezentaci vedoucí odboru investic Ing. Radoslav Basel.

Nejdříve přítomným občanům představil studii provedení tělocvičny jako nadstavby mateřské školky. Dále k tomuto sdělil informace o harmonogramu činností a prací, které budou v nejbližší době následovat. Nová tělocvična by mohla být, v případě bezproblémového vyřízení potřebné legislativy a plynulého postupu výstavby, hotova v roce 2019.

Předseda osadního výboru Chlebovice pan Kozelský, tlumočil přítomným zástupcům města, že většina občanů obce souhlasí s výstavbou tělocvičny nad mateřskou školkou. Náměstek primátora, pan Machala, toto rozhodnutí občanů přivítal a ujistil, že město je bude respektovat a neprodleně udělá všechny potřebné kroky k tomu, aby výstavba školky proběhla podle navrženého harmonogramu.  

Další prezentace byla věnována přípravě projektu výstavby splaškové kanalizace. Pan ing. Basel vysvětlil občanům legislativní náležitosti i podrobnosti k tomu, jak bude celá záležitost řešena s občany Chlebovic v případě, že se budou na novou kanalizaci chtít napojit. Celá prezentace je dostupná na webových stránkách Chlebovic.

Na závěr schůze byly předneseny informace o postupu řešení výstavby dětského hřiště, dovybavení sportovního areálu novým mobiliářem, informace o možnosti konání filmových představení v putovním letním kině. Z řad občanů zazněla připomínka k označení ulic v Chlebovicích, které na různých místech chybí. Vizualizace nové tělocvičny nad mateřskou školkou


Podívejte se na zkrácený videozáznam ze schůze