Fojtské dílny

11.12.2019

ZO ČSV spolu s Klubem přátel Fojtství a Včelařským kroužkem mládeže FM pořádá tradiční rukodělné dílny na Fojtství v Chlebovicích. Jste srdečně zváni. Včelí obchůdek otevřen po dobu trvání akce. Občerstvení zajištěno.