Důležitá informace: Pozvánka na jednání

29.05.2018

Vážení spoluobčané, investiční odbor Magistrátu města Frýdek Místek připravuje k realizaci investiční akci "Odkanalizování částí města Frýdku Místku", konkrétně místních částí Zelinkovice - Lysůvky, Chlebovice a Skalice. Zahájení realizace tohoto projektu s předpokládanými výdaji cca 284 mil. Kč je závislé na přiznání dotace, o kterou má město zažádáno. V současné době probíhá hodnocení podaných žádostí. Předpoklad ukončení hodnocení je 06-07/2018. Poté město obdrží informaci, zda byla žádost doporučena k financování.

V souvislosti s touto připravovanou investiční akcí Vás investiční odbor Magistrátu města Frýdek Místek , zve dne 7. června na veřejné jednání k záměru provedení investiční akce: Kanalizace Chlebovice.

Jednání se uskuteční v 16:00 hod v sále Domu včelařů na Fojtství.

Přítomným občanům budou při tomto jednání předloženy smlouvy "O výstavbě a financování kanalizační přípojky", které budou moci na místě podepsat. Tato smlouva má garantovat vůli vlastníků vybudovat domovní část kanalizační přípojky a napojit se a odvádět splaškové vody do budované kanalizace. Tento krok (podpis smlouvy) je jedním ze základních předpokladů na případné přiznání a vyplacení dotace. V případě nedodržení předpokládaného počtu napojených nemovitostí (tzv. ekvivalentních obyvatel), může být dotace krácena případně nebude proplacena, což může vést ke zmaření celé investiční akce a ke škodě všech občanů Chlebovic. 

Vzor předložené smlouvy je možno si zobrazit nebo stáhnout na odkazu níže. Ke stažení je i situační mapa provedení kanalizace v Chlebovicích.