Dopravní omezení na ulici Vodičná a Pod Kabáticí

03.11.2017

Z důvodu umístění kontejneru určeného pro provádění nakládky vytěžených splavenin v rámci údržby vodního toku Vodičná bude v termínu listopad 2017 - prosinec 2017 přechodně upraven provoz. Více informací na přiložených dokumentech.