Co je nového v chystaném projektu kanalizace Chlebovic

23.06.2019

Výstavba kanalizace v Chlebovicích je připravována jako dílčí část veřejné zakázky s názvem "Frýdek-Místek - odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky". V současné době se připravuje zahájení zadávacího (výběrového) řízení na zhotovitele stavby, návrh zadávací dokumentace byl zaslán ke schválení poskytovateli dotace.

Smlouvy o výstavbě a financování kanalizační přípojky (deklarují zájem občanů o napojení na kanalizaci):

Převzato případně zasláno - 249

K dnešnímu dni podepsáno - 182 tj. 72,51 %

Počet ekvivalentních obyvatel (jako indikátor dotace)

Uvedeno v žádosti o dotaci - 780 EO (100%)

Počet EO s trvalým bydlištěm v napojovaných nemovitostech - 716

Počet EO v nemovitostech s podepsanou smlouvou - 526, tj. 67,44 %, přičemž požadavek je min. 80% aby dotace nebyla krácena.

Zástupci investičního odboru budou v nejbližších dnech u vlastníků nemovitostí, kteří nepodepsali smlouvu o výstavbě a financování telefonicky zjišťovat důvod proč tak dosud neučinili.

Za správnost informací zodpovídá: Bc. Pavel Machala, náměstek primátora statutárního města Frýdek-Místek, Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 73822 Frýdek-Místek, +420 558 609 113, machala.pavel@frydekmistek.cz