Beseda ve škole

24.10.2018

Jak šel život v Chlebovicích

U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky byla v Základní škole pro žáky uspořádána beseda s pamětníky z řad obyvatel Chlebovic, kteří dětem život v naší obci té doby přiblížili vyprávěním svých vlastních příběhů.

Pozvání ochotně přijali nejstarší občan Chlebovic pan Stanislav Opěla s manželkou a kronikářka paní Marie Střelcová.

Pan Opěla dětem vyprávěl o svém dětství, o tom, jak musel chodit do školy denně několik kilometrů pěšky, jak musel pomáhat na poli, vyprávěl také o tom, s čím si tehdy děti hrály, co se jedlo, oblékalo, jak se bydlelo. Odpovídal na spoustu zvídavých otázek dětí. Popsal život lidí v Chlebovicích a na Hůrkách za první republiky, během druhé světové války i po válce. Děti si tak mohly díky jeho poutavému vyprávění porovnat způsob a kvalitu života kdysi a dnes.

Paní Střelcová dětem přinesla ukázat nádhernou Obecní kroniku Chlebovic. Objasnila jim, co všechno se do kroniky zaznamenávalo, čím se do ní píše, ukázala jim krasopisně psané zápisy významných událostí i ilustrace místního malíře pana Emila Stachury.

Velikým překvapením pro děti bylo, když v kronice objevily nejen jména svých babiček a dědečků ve spojitosti s nějakou významnou událostí, ale mezi nově narozenými v příslušném roce našly také svá jména.

Tato beseda byla určitě velkou událostí hodnou zápisu do kroniky, a tak se nejen některým dětem, ale i jejich učitelkám dostalo cti se do kroniky vlastnoručně podepsat.

Manželům Opělovým i paní Střelcové patří za nevšední zážitek z jejich vyprávění náš veliký dík.