Pod záštitou OS Za Chlebovice krásnější se dne 6.8.2017 uskutečnila prezentace knihy "dřevjanky, stavení a grunty obce Chlebovice, 1945 - 1990", kterou sestavil z fotografií místního rodáka pana Josefa Žižky, pan Bohumír Kolčárek. 

Na akci byli přítomní taktéž zástupci rodiny pana Žižky, místní kronikář paní Střelcová, hosté a občané Chlebovic. Setkání moderovala a organizačně zajišťovala přesedkyně sdružení, paní Čaganová. Zájemci o knihu si mohli zakoupený výtisk nechat na místě podepsat autorem. S potěšením můžeme říci, že o knihu byl zájem a všechny výtisky byly rozebrány.

Na závěr prezentace pan Kolčárek uvedl, že má rozpracovány další publikace týkající se naší obce, které by měly přiblížit život v Chlebovicích zachycený fotoobjektivem pana Žižky.  

Uskutečněná akce navazuje na projekt oživení společenského života v obci "Pojďmě spolu", který má za sebou úspěšnou organizaci a zajištění průběhu "Chlebovické pouti 2017"

Děkujeme panu faráři za poskytnutí prostoru pro konání akce.

JN