Aktivní senioři

05.05.2017

Zpráva o činnosti klubu seniorů Chlebovice

Činnost klubu seniorů nespočívá jen v plané účasti v návštěvě klubu, ale chceme poznávat i nové věci. Do programu máme zařazeny přednášky a besedy, zájezdy i rekreační pobyty.

4. 5. 2017 Včelky - jak je neznáme a jejich produkty. Zajímavou přednášku vedla paní Marie Knödlová předsedkyně ZO ČSV Frýdek-Místek. 

11. 5. 2017 Beseda s vedoucí místní pošty - paní Peterkovou - možnosti a nabídky služeb pošty.

18. 5. 2017 Klubovní činnost.                    

25. 5. 2017 Nezapomeneme na tradici smažení vaječiny.

31. 5. 2017 Poznáváme historii a krásy naší vlasti. Zúčastníme se zájezdu - Babiččino údolí a Ratibořice.

Na všechny akce zveme srdečně i další seniory z Chlebovic, kteří nejsou členy klubu.

za klub seniorů Marie Šnajdrová